Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Územné konanie začína stavebný úrad na základe písomného návrhu navrhovateľa.

Účastníkom územného konania je navrhovateľ, mesto, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov (zák. č. 127/1994 Z. z. ).

Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia návrhu v územnom konaní vydá územné rozhodnutie.

Potrebné doklady:

  • Návrh na vydanie územného rozhodnutia (tlačivo návrh na územné rozhodnutie),
  • situačný výkres na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia s vyznačením odstupov od hraníc pozemkov a ich náväznosť na okolie,
  • dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach,
  • list vlastníctva, resp. písomný súhlas vlastníka pozemku, ak navrhovateľ nemá k pozemku vlastnícke právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť,
  • zoznam účastníkov územného konania,
  • rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov predpísané osobitnými predpismi podľa druhu stavby a správcov (majiteľov) inžinierskych sietí.

 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka