Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

História obce

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1429. Pôvodná listina, pergamen a na červeno-bielo-zelenom hodvábe visiaca vosková pečať sv.beňadického konventu sa nachádza v mestskom archíve v Kremnicei.Touto listinou dal zadĺžený kráľ Žigmund Luxemburský mestu Kremnica do zálohy za "istý obnos peňazí". Na základe mandátu zo 6. júna 1429 sa vovedenie do majetku uskutočnilo 30. augusta 1429 a hodnovernosť nadobudlo spečatením listinou konventu sv. Beňadika v Hronskom Beňadiku 28. septembra 1429.

História obce Horná Ves pravdepodobne siaha oveľa hlbšie do minulosti o čom hovorí aj nález dvoch bronzových mečov liptovského typu z mladšej doby broznovej, obdobie lužickej kultúry z 10. až 9. storočia p.n.l., ktoré našiel na úpätí Čertovko vrchu v roku 1924 obyvateľ obce Šimon Chmura. Uvedené meče sa nachádzajú v expozícii Múzea mincí a medailí v Kremnici.

Pôvodní obyvatelia obce boli baníci, aj preto vznik a hisória obce je úzko spätá s históriou ťažby zlata v Kremnici.Dôkazom o banskej činností v minulosti sú nálezy povrchových kutacích jám na Čertovom vrchu. Pri vstupe do obce smerom južným od Kremnice, po pravej strane sa nachádza ústie Hlbokej dedičnej štôlne, ktorá sa razila v rokoch 1519 až 1613 a má dĺžku 7050 m. Plnila úlohu odvodňovaciu, dopravnú a prieskumnú. Z tejto štôlne vytekala červená voda v ktorej sa nachádzal oker, ktorý sa usadzoval v sedimentačných nádržiach, sušil a mlel. Spracovávala ho Farbová továreň bratov Strobentzových, ktorá existovala na území obce Horná Ves ešte za I. ČSR a predávala farbivo chemickému priemyslu. V roku 1752 sa razila v obci prieskumná štôlňa popod Čertov vrch, ktorá mala preveriť pokračovanie kremnickej zlatej žily. Dlhá bola 400 m a hlboká 240 m pod povrchom. V rokoch 1841 - 1899 sa razila popod obec Hlavná dedičná štôlňa, ktorá má v súčasnosti dľžku 15821 m, v strede obce je v hľbke 155m pod povrchoma vyúsťuje do rieky Hron v Žiari nad Hronom.V roku 1896 bola v Hornej Vsi postavená vodná elektáreň Primaverka s výkonom 110 kW, ktorá slúžila na pohon banských strojov na 4 šachte v Kremnici. V rokoch 1957 - 1964 vybudovali Rudné Bane v obci odkalisko na zachytávanie kalu, ktorý vznikal pri drvení rudy pri ťažbe zlata v Kremnici.V období úpadku baníctva sa obyvateľstvo muselo preorientovať na prácu v lesoch , remeslá, povozníctvo, alebo aj odchod na sezónne práce do zahraničia.

V strede obce sa nachádza národná kultúrna pamiatka, ktorou je barokový morový stľp so sochou Svätej Trojice z roku 1710. Pôvodne stál v Kremnici pred kostolom Blahoslavenej Panny Márie. V roku 1776 ho mesto darovalo obci Horná Ves. V rokoch 2003-2004 Morový stľp prešiel rekonštrukciou. Najstaršou kultúrnou ustanovizňou v obci je budova Rímskokatolickej ľudovej školy, ktorá bola postavená v roku 1835 v roku 1945 prebudovaná na kultúrny dom so školou, ktorá bola v roku 1976 zrušená.

Obec vždy žila bohatým kultúrnym a športovým životom. V roku 1921 bolo založené Ochotnícke divadlo, ktoré nepretržite pokračovalo v svojej činnosti celých 60 rokov. Od roku 1885 tu bola Urbárska spoločnosť, v roku 1914 bol založený Dobrovoľný hasičský zbor, v roku 1919 Potravné družstvo. V roku 1939 vznikol futbalový klub ŠK Horná Ves, v roku 1948 pod názvom ČSM Horná Ves futbalisti vyhrali krátkodobú okresnú súťaž. V roku 1957 vznikol Sokol Horná Ves a od roku 1968 nás reprezentuje Inter Horná Ves. Najväčší úspech v športovej oblasti dosiahol z naších rodákov Ľubomír Majer, ktorý v auguste 1972 v Oklahome, získal titul majstra sveta v parašutizme.

Obec Horná Ves niekoľko krát patrila pod mesto Kremnica. Naposledy bola Naridením vlády SR č. 180, podľa §3 ods.1 § 4 ods.2 a § 10 zákona Národnej rady SR č. 221/1996 Z.z.o územnom a spránom usporiadaní Slovenskej republiky, odčlenená od mesta Kremnica dňa 1.7.1997. Už v tomto roku dom č. pop. 17 bol zrekonštruovaný na obecný úrad. V roku 2000 bola obec kompletne splynofikovaná. V roku 2002 sa začala budovať kanalizácia a odvodňovací rigol, čím bola celá obec pripojená na čističku odpadových vôd. V roku 1999 sa začala rekonštrukcia kultúrneho domu a v tomto istom roku v objekte cintorína bolo bybudované kolumbárium. Po asanácií časti obce, ktorá pôvodne mala slúžiť na výstavbu ďalšej časti sídliska, sa v týchto miestach v roku 2003 budovali inžinierske siete. Tak obec ponúkla parcely na individuálnu bytovú výstavbu.

V roku 2003 bol založený Detský folklórny súbor Lipka a v roku 2007 hudobná skupina Vrštek. Obec nezabúda ani na obyvateľov - dôchodcov. V roku 2007 bol založený klub dôchodcov Horničan.

 

 

 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka