Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne webové sídlo obce Horná Ves, Kremnica

Zber papiera

zber_papiera.jpg


 

Cyklopretek 2017

 

plagat_2017.jpg

 

PROPOZÍCIE

Muži-Ženy 9.00-11.00
Štart: 1. Kategória – deti, ročník 2011 a mladšie o 10.00
(1 kolo na ihrisku cca 300m)
2. Kategória – deti, ročník 2010-2008 o 10.15
(3 kolá na ihrisku cca 1 km)
3. Kategória – deti, ročník 2007-2005 o 10.40
(podľa vyznačenej trate)
4.Kategória-deti,ročník 2004-2002 o 11.10
(podľa vyznačenej trate)
5. Kategória – ženy, ročník 2001 a staršie o 12.00
(2 kolá podľa vyznačenej trati)
6. Kategória – muži, ročník 2001-1972 o 12.00
(5 kôl podľa vyznačenej trati)
7. Kategória – skúsení muži, 1972 a starší o 12.00
Vyhlásenie výsledkov: Po dôjdení posledného pretekára do cieľa.
Vyhodnocujú sa prvé tri miesta v každej kategórii. Kategórie sa vyhlasujú len v prípade účasti minimálne 5 pretekárov. U detí sa vyhodnocujú zvlášť dievčatá a zvlášť chlapci.
Podmienky účasti: Prilba
Štart na vlastné nebezpečenstvo
U dospelých zaplatenie štartovného
Štartovné: Deti zdarma
Domáci – 2,- €
Hostia – 4,- €
V cieli bude: Občerstvenie – guláš, pivo, kofola
Sprchy
Umývanie bicyklov
Záverečné ustanovenia: Pretek sa koná za plnej premávky, treba dodržiavať dopravné predpisy
Organizátor preteku si vyhradzuje právo na zmeny organizácie preteku a programu

 


 

Vážení spoluobčania.

 

Občianske združenie Hornoveský občan Vás aj tento rok prosí  o 2% z Vašich daní. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na kultúrno spoločenské podujatie „HV leto, alebo koniec prázdnin“, ktoré sa každoročne stretáva u Vás s veľkou obľubou. Podujatie sa bude konať 19. augusta 2017 a určite,  aj tento rok budete mať všetky atrakcie a program zdarma. Aj Vaším pričinením pripravíme pekné podujatie, prilákame návštevníkov do našej krásnej obce a spoločne sa na konci prázdnin kultúrne obohatíme a zabavíme.
Tlačivo prosím vypíšte, priložte potvrdenie zo mzdovej učtárne a doručte ho na Daňový úrad v Žiari nad Hronom. Vyplnené tlačivo s prílohou môžete doniesť aj na Obecný úrad V Hornej Vsi a my ho za Vás na daňový úrad doručíme. Ak budete mať problém s vyplnením tlačiva, aj s tým Vám na obecnom úrade pomôžeme.
Všetkým Vám vopred ďakujeme.  


                  Simona Holicová
               Štatutárny zástupca OZ


 
Vyhlásenie k 2 percentám Hornoveský občan

 

Vypaľovanie suchých trávnatých porastov a možnosť vzniku požiarov

Jarné počasie svojimi teplými, slnečnými dňami láka občanov do záhrad a na prechádzky do prírody.  Odrývajú sa  pozostatky jesene v podobe uschnutej trávy, kríkov a lístia. Pri peknom slnečnom počasí  sa občania často nechávajú v rámci  upratovania svojich pozemkov zlákať na vypaľovanie suchej trávy a kríkov na svojich záhradách a humnách.

Preto chceme upozorniť všetkých občanov na všeobecne známy a medializovaný zákaz vypaľovania porastov, bylín, kríkov a stromov. Táto činnosť a riziká s ňou spojené sa často veľmi podceňujú a porušujú. Ak pozrieme na štatistiku požiarovosti  za  rok 2016 na území okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica vzniklo spolu 171 požiarov s priamou škodou 609 405 €. Pri týchto požiaroch boli  tri osoby zranené. Najčastejšou príčinou vzniku požiaru v prírodnom prostredí býva každoročne vypaľovanie suchých trávnatých porastov a zakladanie ohňov v prírode. Pri týchto činnostiach vzniklo  27 požiarov. Čo sa týka požiarov v lesoch tak v roku 2016 vznikli v lesných porastoch 3 požiare.

Na prvý pohľad “bezpečné“ vypaľovanie suchej trávy na malej ploche alebo  spaľovanie zhrabaných porastov a iného odpadu, môže zapríčiniť požiar veľkých rozmerov. Oheň v otvorenom priestore sa za vhodných klimatických podmienok šíri veľmi rýchlo a svojimi rozmermi neraz spôsobí škody na životoch, majetku,  životnom prostredí a môže taktiež spôsobiť ekologické straty ako je , strata veľkej časti lesa, chránených porastov a bylín a  úhyn chránených živočíchov. Negatívne javy a dôsledky lesného požiaru si často ani neuvedomujeme, ale pôsobenie a iniciácia vzniku požiaru zo strany ľudského faktora zohráva najdôležitejšiu úlohu. Je založená na nízkom vedomí, vysokej ľahostajnosti a nedovolenom konaní.

V prípadoch dlhotrvajúceho sucha , zvýšeného výskytu požiarov a vysokého požiarneho nebezpečenstva v lesoch, vyhlasuje Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom  čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Dôležité je pripomenúť, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané v každom období, nie len v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru ! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331,- € , resp. v blokovom konaní do výšky 100,- € , právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi  je možné uložiť pokutu až do výšky 16 596,- €.

Občania by sa mali oboznámiť aj s všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve – v niektorých prípadoch ho aj  zakazujú. V prípade vyhlásenia zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je akékoľvek spaľovanie  na voľnom priestranstve zakázané.

Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov alebo do zberných dvorov.
 Chceme touto cestou upozorniť na niektoré zásady, ktoré je fyzická osoba  je pri  spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve  povinná dodržiavať:
– sledovať klimatické podmienky, kontrolovať miesto spaľovania
– ukladať horľavé látky do upravených hromád tak aby  neohrozovali svojim sálavým teplom alebo odlietajúcimi časticami okolie
– zabezpečiť potrebné množstvo hasiacich prostriedkov na zabránenie rozšírenia ohňa
– vykonávať neustále kontrolu miesta spaľovania
– po skončení vykonať dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontrolovať okolie

V prípade vzniku  požiaru je občan povinný ak je to v jeho silách uhasiť požiar  alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho  šírenia .Včasné spozorovanie  požiaru je predpokladom k účinnému a rýchlemu zásahu. Ak sa občan nachádza v prudko stúpajúcom teréne, za veterného počasia a dostatku suchého porastu, len ťažko dokáže vlastnými prostriedkami šíriaci sa požiar uhasiť. V tomto prípade je potrebné okamžite volať tiesňovú linku hasičského a záchranného zboru 150, prípadne linku tiesňového volania 112 .

Veríme,  že opatrnosťou, ostražitosťou a  uváženým konaním nás všetkých sa  nám podarí preklenúť tohtoročné jarné obdobie  s čo najmenším počtom požiarov , najmenšími škodami na majetku , prírode a samozrejme bez strát na ľudských životoch.

Na záver chceme ešte raz dôsledne upozorniť na dodržiavanie všetkých opatrení pred možným vznikom požiarov nielen v lesoch , ale i v záhradách a na poliach a na nutnosť dodržiavania opatrnosti, ostražitosti a zodpovedného konania nielen v tomto ročnom období.

pplk. Ing. Slavomír Búci
 vedúci oddelenia požiarnej prevencie
 Okresného riaditeľstva
 Hasičského a záchranného zboru
 v Žiari nad Hronom


 

Obecný úrad Horná Ves č.17
967 01 Kremnica
starostka@obechornaves.sk
IČO: 31095933
DIČ: 2021336218
IČO DPH: SK2021336218

Simona Holicová
- starostka obce

Tel.: 045/6742 518
mobil 0915 821 957
starostka@obechornaves.sk

Ingrid Širánová
- administratívna pracovníčka
Tel.: 045/6742 518
Fax: 045/6742 518
mobil 0915 385 123
ingrid.siran@obechornaves.sk

Ing. Gabriela Balážová
- hospodárska činnosť, stavebný úrad

Tef.: 045/6742 518
Fax: 045/6742 518
gabriela.balazova@obechornaves.sk

ÚRADNÉ HODINY

pondelok 7:00-11:30 12:00-15:00
utorok 7:00-11:30 12:00-16:00
streda 7:00-11:30 12:00-16:00
štvrtok 7:00-11:30 12:00-18:00
piatok 7:00-11:30 12:00-14:00

 

Úradná tabuľa

Cestovný poriadok

Zverejnené 10.1.2017


 

UPOZORNENIE

Vitajte na našej novej obecnej stránke. Stránka je momentálne vo výstavbe, preto tam ešte nenájdete všetky informácie.

Ďakujeme za pochopenie.

viac...


 

dnes je: 27.4.2017

meniny má: Jaroslav

webygroup
ÚvodÚvodná stránka